Vår registrering är för närvarande stängd pga säkerhets problem vid registrering, du kan fortfarande läsa I forumet och ta del av den information som admins lägger till för tillfället.

En användar section öppnas innom kort för inskickning av saker som kan ha hjälpt dig tidigare.

Observera dock att detta inte är beprövat om det inte ligger under administratörernas låsta sidor.

[Windows 7] Windows uppdate kan inte söka efter uppdateringar.

redigerade oktober 2019 i Windows Support

Vi har alla någon gång stött på en dator som inte vill uppdatera, ofta handlar detta om en uppdatering som inte installerats korrekt eller blivit avbruten för många gånger under nedladdnings processen så att Windows Update tjänsten inte vet vart den ska fortsätta.

Detta resulterar ofta i att Tjänsten "Windows Update" körs när man kollar Tjänst översikten via "services.msc" men Windows Update säger "Windows update tjänsten körs inte". Detta går självfallet att lösa på ett enkelt sätt.

  1. Tryck på "WIN" + "R" på tangentbordet så du får upp "Kör" fönstret, skriv sedan "services.msc" och tryck på "OK" eller "KÖR", leta sedan rätt på "Windows Update" och högerklicka på den, och välj "Stoppa".
  2. Öppna mappen "C:\Windows\", ta bort mappen som heter "SoftwareDistribution" och starta om datorn.
  3. Sök efter uppdateringar när datorn startats om så borde det lösa problemet.

Om du får ett nytt felmeddelande efter detta kan du alltid köra Windows Update Troubleshooter för att lösa andra eventuella problem som uppstår.

Du hittar Windows Update Troubleshoot här: [LÄNK]

Här kan du läsa om varför Windows uppdateringar är viktiga: [LÄNK]

Logga in eller registrera för att kommentera.